Colofon

Deze pagina’s zijn door de combinatie van frames en style-sheets praktisch alleen toegankelijk via de Microsoft Internet Explorer 4.0 (of hoger). De minimale beeldschermresolutie is 800 × 600.

Wil je alle teksten inclusief de Griekse en Hebreeuwse citaten en de bijzondere tekens kunnen lezen, dan heb je als ‘plug-in’ de volgende fonts nodig:

— WP Greek Century (één van de Griekse fonts van Corel WordPerfect®, leer je gelijk nog eens eens echte tekstverwerker kennen)

— SPEzra (een Hebreeuws free-ware-font van wijlen Scholars Press, nu te downloaden via ATLA Center).

— Symbol (een TT-font dat met diverse programma’s meekomt, en dus wel aanwezig zal zijn).

Ik heb voor deze eigenlijk vervelende oplossing gekozen, omdat ik geen andere kans zag de bij oude teksten noodzakelijke layout aan te brengen.

Het grootste deel van het project is geschreven in de editor Homesite®.


De primaire teksten die op deze site zijn te vinden zijn, voor zover ik weet, (feitelijk) copyright-vrij. Mocht iemand zich toch in zijn rechten aangetast voelen, laat hij/zij contact met me opnemen.

Copyright op de html en op de annotatie berust bij mij (tenzij anders vermeld). Ik ga er van uit dat mensen die er geld mee gaan verdienen me laten delen in de winst.

Wat de secundaire teksten betreft: het copyright daarop berust bij de auteurs. De teksten verschijnen hier, voor zover mogelijk, met hun toestemming. Bij citaten dient verwezen te worden naar de oorspronkelijke publicatie-vorm. Daarvoor is de originele paginering opgenomen. Het is niet toegestaan de teksten in een andere website op te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken auteurs.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000